13-05-2023

Gezocht Voorzitter

Wij zoeken een voorzitter voor de stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg thuis in de regio Heiloo, Limmen, Akersloot en De Woude. We maken onderdeel uit van een groot landelijk netwerk en worden gefinancierd door het ministerie van VWS.

Onze stichting biedt al 35 jaar aanvullende ondersteuning aan mensen die in de terminale fase van hun leven verkeren. Dit doen onze circa 16 vrijwilligers en twee coördinatoren. Als bestuur zijn we eindverantwoordelijk voor het goed functioneren van de stichting. 

Als voorzitter maak je deel uit van een klein bestuur: voorzitter, secretaris en penningmeester. Eén keer per twee maanden is er een bestuursvergadering. 

Behalve samen met de andere bestuursleden het beleid voeren over de stichting, zijn specifieke taken van de voorzitter onder meer:

-           Het leiden c.q. coördineren van het bestuurlijke werk;

-           Het regelmatig onderhouden van de relatie c.q. het voeren van overleg met de twee coördinatoren;

-           Het extern vertegenwoordigen van de organisatie;

-           Het verzorgen van de PR van de organisatie;

-           Het onderhouden en uitbreiden van het bestuurlijk netwerk, lokaal en landelijk.

 

Wat vragen wij:

Graag komen wij in contact met een betrokken toezichthouder, die op enige afstand staat als het kan en dichtbij en benaderbaar is waar en wanneer het nodig is of gewenst. Hij of zij geeft leiding door te faciliteren met betrokkenheid en neemt initiatieven.    Het komt de organisatie en de voorzitter ten goede wanneer er liefst enige bekendheid is met het besturen van een kleine vrijwilligersorganisatie.

Wij bieden:

Een inspirerende rol/functie in een vrijwilligersorganisatie met een bijzonder karakter. 

Een informeel klein bestuursteam. Inwerken is mogelijk  door de huidige voorzitter. 

Een groep goed opgeleide en gemotiveerde vrijwilligers en coördinatoren.                                      

Mogelijkheid tot het volgen van trainingen en het bijwonen van relevante bijeenkomsten. 

 

De tijdsinvestering voor deze werkzaamheden is ca. 2 tot 4 uur per maand.

 

Kijk voor meer informatie op onze website: www.vptzheiloo.nl 

Heb je vragen? Bel gerust even met onze penningmeester Jan Meines: 06-23361707

Of stuur je reactie naar info@vptzheiloo.nl