27-11-2019

Café Doodgewoon

Iedere tweede woensdagavond van de maand vindt er in het Alkmaarse hospice (Blanckerhofweg 13/15) onder de titel Café Doodgewoon een ontmoeting plaats van mensen die op de een of andere manier betrokken zijn bij palliatieve, terminale zorg. Dat kunnen medici zijn, maar ook verpleegkundigen, maatschappelijk werkenden, pastores, vrijwilligers, mantelzorgers etc., kortom: iedereen die met dit onderwerp van doen heeft. Dit café wordt georganiseerd door het Netwerk Palliatieve Zorg Noord-Kennemerland, Humanitas, het Hospice Alkmaar, EVEAN en Stichting ZONH.

De gebruikelijke agenda:

19.00 Inloop met koffie/thee
19.30 Presentatie
20.30 Napraten/Informeel samenzijn

Voor meer informatie over Café Doodgewoon: Ria Vink (Humanitas), 06 24 78 82 10.