Veel gestelde vragen

Zijn er kosten aan de hulpverlening verbonden ?

Nee, aan onze hulpverlening zijn geen kosten verbonden. Onze organisatie bestaat uitsluitend uit vrijwilligers, die zich zonder enige financiële bedoeling graag inzetten voor de medemens.

 

Alle vrijwilligers volgen eerst een opleiding en worden dan pas ingezet. Ze worden begeleid door ervaren coördinatoren, rapporteren naar elkaar zodat de volgende vrijwilliger op de hoogte is en doen alles in overleg met u.

De inzet van de vrijwilliger bestaat uit 3 zogenaamde aandachtsgebieden:

1. “Er zijn”
Het bieden van emotionele steun.
Het bieden van informatieve ondersteuning.

2. Het helpen bij de praktische verzorging
Het samenwerken met en signaleren / rapporteren aan de professionele zorgverlener.

3. Het ondersteunen en lastenverlichtend werken ten behoeve van de eventueel aanwezige mantelzorger.

Nee, er is geen wachttijd. Nadat onze coördinatoren hebben vastgesteld dat de hulpvraag voldoet aan onze uitgangspunten, zetten onze vrijwilligers zich graag direct in om hulp te verlenen.

De vrijwilliger kan en mag geen medische-/ verpleegtechnische handelingen verrichten.

Dit noemen we ook wel voorbehouden handelingen en risicovolle handelingen.

Neem gerust contact op met één van onze coördinatoren. Zij zijn te bereiken via 06 - 17 97 73 89.

U heeft geen verwijsbrief nodig. U kunt rechtstreeks met hen in contact treden.

De coördinator geeft u graag meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen. U kunt ook een afspraak maken als u nog niet helemaal zeker bent of u een beroep wilt doen op de hulp die de vrijwilligers bieden. Ook de afweging of het mogelijk is om thuis te blijven of de voorkeur uitgaat naar een (respijt)verblijf in een hospice kunt u met hen bespreken.

Onze vrijwilligers doen geen huishoudelijk werk op verzoek van de zorgvrager of mantelzorger.

Onze vrijwilligers doen geen boodschappen.

Onze vrijwilligers pinnen geen geld voor de zorgvrager. Ook niet op diens nadrukkelijk verzoek.

In principe niet. Slechts bij hoge uitzondering en bij beschikbaarheid van vrijwilligers kan bezien worden of er op incidentele basis 's nachts hulp geboden kan worden.

Zolang onze vrijwilligers uw vraag kunnen invullen, is er geen maximum. Onze hulpverlening is dus wel afhankelijk van het aantal mensen (vrijwilligers) dat beschikbaar is.

Nee, die is niet nodig.