31-01-2023

Onderzoek plaats van overlijden

Recent is het onderzoek ‘Bepalende factoren bij de keuze voor de plaats van sterven bij mensen in hun laatste levensfase’ afgerond. Een belangrijke constatering uit het onderzoek is dat bij de respondenten de voorkeur voor de plek van overlijden tijdens het palliatieve proces veranderde: van thuis naar hospice.

Uit de antwoorden op de vragen over ‘Ziekte’ bleken het ziektebeeld (met name bij de respondenten met kanker) en de progressie en symptomen van de ziekte sterk bepalend te zijn bij de keuze voor de plaats van sterven.
De antwoorden op de vragen onder ‘Individu’ lieten zien dat de voorkeur van de cliënt zelf en het niet te veel of lang willen belasten van mantelzorgers of naasten met name bepalend zijn voor de keuze van de plaats van sterven.
Onder ‘Omgeving’ bleken belangrijke bepalende factoren: de (toenemende) complexiteit van de totale zorg, het advies of de mening van huisarts of thuiszorg en het advies of de mening van mantelzorgers en naasten.

Het onderzoek is uitgevoerd door Loes van Houtum en Hilde Kuijpers, studentes aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Op 14 januari presenteerden zij het onderzoeksverslag, getiteld: ‘Wordt de wens van de cliënt gehonoreerd?’