03-11-2023

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers voor waakzorg ‘snachts! 

Palliatieve en terminale zorg vraagt vaak om rust. Vrijwilligers van VPTZ zijn er om te ontlasten, om even de zorg over te nemen, rust te brengen en vooral om er even helemaal te zijn voor diegene die zorg nodig heeft. Zo kunnen familie en/of mantelzorgers even op adem komen en daardoor de zorg voor hun naaste langer volhouden.

Omdat er steeds meer vraag komt naar waakzorg in de nacht, zoeken wij vrijwilligers voor deze taak. Door jouw inzet ervaren zowel de cliënt als de mantelzorger rust, gewoon doordat jij er bent! 

De rol van de vrijwilliger is niet vastomlijnd. De wensen van de cliënt en diens naaste omgeving vormen het uitgangspunt. Dat vraagt om een open houding en om de mensen te accepteren zoals ze zijn.

Het werk van onze vrijwilliger

Zorgen voor een naaste in de laatste levensfase kan zwaar en ingewikkeld zijn. Niet zozeer fysiek, maar vooral emotioneel. Als vrijwilliger ben je er voor de ander in de laatste levensfase. Je krijgt een introductietraining voor je eerste inzet. Natuurlijk is er interne professionele begeleiding en vinden er regelmatig bijeenkomsten plaats om ervaringen te delen.

Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:

Het ondersteunen van de mantelzorger(s) door even de taken van hen over te nemen.
Het bieden van een luisterend oor, een helpende hand en indien gewenst emotionele ondersteuning.
Het waken bij een cliënt thuis of in het verzorgings-/ verpleeghuis tussen ca. 23.00 en 7.00 uur
Het helpen bij praktische zorgverlening, bijvoorbeeld met eten en drinken.


We zien jou als iemand die:

  • goed kan luisteren
  • ruimte heeft om er te zijn voor de ander
  • rust uitstraalt
  • empathisch is en kan goed invoelen en afstemmen
  • graag zelfstandig werkt
  • ca. 1 nacht per week inzetbaar is
  • zich nooit te oud voelt om te leren en open staan voor een nieuwe ervaring

Interesse om ook vrijwilliger te worden?

Vrijwilligerswerk voegt ook iets toe voor jou persoonlijk. Wij bieden je een introductietraining, verdiepingstrainingen en bijeenkomsten met je collega-vrijwilligers. Je maakt deel uit van een mooie organisatie met fijne collega’s. Tijdens een kennismakingsgesprek komen de wederzijdse verwachtingen aan bod.

Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie? Neem contact met ons op met een van onze coördinatoren via 06-17967389.